Wie ik ben

Mijn naam is Gerdien van der Kooij en ik ben in 1980 geboren. Al van kleins af aan ben ik te vinden tussen de dieren. Als echt Penny meisje op de manege, tussen de geiten, schapen en koeien op de boerderij en natuurlijk met de katten, hond en konijnen die wij thuis hadden.

Ik kan me geen leven zonder dieren om me heen voorstellen. Dieren geven je zoveel liefde, het zijn leermeesters en ze brengen je in contact met de natuur. Ik geniet dan ook met volle teugen van Wieske en Froukje (mijn Friesche merries), Liza  (onze kat) en onze honden Teun en Jet en last but not least Bo (onze leasehond).  

Door mijn liefde voor dieren bestond er altijd al een drang om dieren te helpen, maar hoe wist ik nog niet direct. Tot het moment dat ik door een van mijn eigen dieren op natuurgeneeskunde werd gewezen. Dat is natuurlijk niet letterlijk gebeurd, maar toen mijn paard al enige tijd ziek was en er geen oplossing leek te zijn ben ik in contact gekomen met een Homeopaat. Deze specialist heeft mij en mijn paard geweldig geholpen en haar werk heeft mijn interesse gewekt. Dit was de aanleiding voor mij om te starten met de opleiding natuurgeneeskunde voor dieren bij Silverlinde in Breda.

Tijdens mijn studie aan Silverlinde bleek dat ik een enorme affiniteit te hebben met de beweeglijkheid en de beweging van het paardenlijf. De studie paardenosteopathie was voor mij dus een logische vervolgstap. Want juist de combinatie van natuurgeneeskunde en osteopathie biedt zoveel mogelijkheden.

Ik wil mijn kennis up-to-date houden en waar nodig aanvullen. Daarom blijf ik mijzelf ontwikkelen en staan er steeds weer nieuwe cursussen en bijscholingen op de planning.