Werkwijze

Natuurgeneeskundig consult
Op het afgesproken tijdstip kom ik naar u en uw dier toe voor het afnemen van een anamnese. Een anamnese is het verzamelen van alle informatie over het dier, de klacht van het dier en de overige factoren die op het dier van toepassing zijn. Ik vind het daarbij belangrijk om het dier in zijn “eigen” omgeving te zien omdat dieren anders reageren op nieuw terrein en er dus een vertekend beeld kan ontstaan.

Om alle benodigde informatie te verzamelen is de anamnese opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • informatieverzameling door het stellen van vragen
  • informatieverzameling door observatie. De observatie gebeurt tijdens het stellen van de vragen maar het kan ook zijn dat er een situatie wordt opgezocht om het gedrag te observeren of dat wij het dier extra laten bewegen om de beweging te observeren.
  • Fysiek onderzoek
  • Aromatest
  • Energetisch onderzoek. Hierbij wordt het chakrasysteem nagevoeld om oneffenheden op te sporen.

De anamnese zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Zodra ik alle informatie heb verzameld ga ik op zoek naar de rode draad ofwel het ontbrekende puzzelstukje. Vervolgens zal ik mijn advies en behandelplan met u delen, en kunnen wij samen bekijken hoe dit het best ingepast kan worden.

Het advies zal bestaan uit:

  • Maatregelen: adviezen voor de dagelijkse omgang, verzorging van het dier zodat het dier beter in balans kan blijven.
  • Middelen: een advies voor het gebruik van een natuurlijk middel om het dier in zijn gezondheid en gedrag te ondersteunen.